Privātuma politika

Sīkdatņu noteikumi


Izmantojot šo mājas lapu, Jūs piekrītat, ka šajā lapā ievietotās veiktspējas/analītiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājas lapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā https://www.aboutcookies.org


Datu aizsardzība


Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Tie var būt identifikācijas dati, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds vai kontaktinformācija.

Dati, ko mēs apstrādājam, ir atkarīgi no Jūsu izmantotajiem pakalpojumiem. Mēs varam apstrādāt tādu informāciju kā, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs un kontaktinformācija. Personas dati ir arī no citiem pieejamiem publiskajiem reģistriem iegūtie dati, ko izmantojam, lai pārbaudītu sertifikāta aktualitāti vai iegūtu zemes robežu informāciju.

Mēs klientu datu apstrādi veicam tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā, un tas, kādu informāciju Jūs mums nododat, ir Jūsu ziņā. Jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās apstrādes darbības mērķim.

Mēs izmantojam Jūsu datus, lai Jums sniegtu nepieciešamos produktus un pakalpojumus, kā arī lai nodrošinātu to ērtu lietošanu. Tāpat mēs datus izmantojam, lai pilnveidotu savu produktu un pakalpojumu kvalitāti. Jūsu personas dati ļauj mums veidot kvalitatīvākus pakalpojumus.

Lai nodrošinātu piekļuvi Jūsu izvēlētajām kartēm, iespējams, ka mums būs jānodod dati trešajām pusēm. Vēl mēs nododam datus, ja to nosaka likums vai kāds cits juridisks process, kā arī rūpējoties par savu produktu drošību.