Komunikāciju turētāji

Komunikāciju turētājs Struktūrvienības Komunikācijas
Ādažu novada pašvaldība
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
 • Sarkanās līnijas (ielu un ceļu)
Ādažu Ūdens, SIA
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
Aglonas novada dome
 • Pašvaldības komunikācijas
Aiviekstes energoceltnieks, SIA
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Alūksnes enerģija, SIA
 • Siltumtīkli
Alūksnes novada pašvaldība
 • Vietējais ģeodēziskais tīkls
Amatas novada pašvaldība
 • Pašvaldības komunikācijas
Art Tehno, SIA
 • Ūdensvads
Augstsprieguma tīkls, AS
 • Elektrotīkli (augstspriegums 110-330kV)
Baložu Komunālā Saimniecība, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
Baltcom, SIA
 • Sakaru tīkli
BALVU ENERĢIJA, AS
 • Siltumtīkli
Bite Latvija, SIA
 • Sakaru torņi
Brīvais vilnis, AS (siltums - Salacgrīvas labais krasts)
 • Siltumtīkli
Carnikavas komunālserviss, P/A
 • Pašvaldības komunikācijas
Carnikavas novada dome (līdz 01.07.2021.)
 • Pašvaldības komunikācijas
Cesvaines novada dome
 • Pašvaldības komunikācijas
Cesvaines siltums, SIA
 • Siltumtīkli
Ciemats Saulīši, SIA
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
CSDD (stacionārie fotoradari)
 • Elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV)
CVS, SIA, Talsu pilsētā un pagastu centros
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Dagdas komunālā saimniecība, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
Dzīvokļu komunālais uzņēmums, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
EdAn ELEKTRO, SIA
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
EKO Svelme, SIA
 • Siltumtīkli
Elektro bizness, SIA
 • Elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV)
Entalpija - 2, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
Ērgļu novada pašvaldība
 • Pašvaldības komunikācijas
FĀZE SIGULDA, SIA
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Garkalnes Komunālserviss, pašvaldības SIA
 • Sadzīves kanalizācija
 • Siltumtīkli
 • Ūdensvads
Gaso, AS, Rīga
 • Gāzes tīkli
Getliņi EKO, SIA
 • Lietusūdens kanalizācija
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
Infonet sistēmas, SIA
 • Sakaru kabeļi
Inženiertīkli Ropažu novadā
 • Pašvaldības komunikācijas
Jaunmāras, SIA
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
 • Elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV)
 • Gāzes tīkli
 • Lietusūdens kanalizācija
 • Sadzīves kanalizācija
 • Sakaru kabeļi
 • Siltumtīkli
 • Ūdensvads
Jaunpiebalgas novada dome
 • Pašvaldības komunikācijas
Jauntukums, SIA
 • Siltumtīkli
Jēkabpils novada pašvaldība
 • Pašvaldības komunikācijas
Jēkabpils pilsētas Pilsētvides departamenta Būvniecības nodaļa (ielu apgaismojums)
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Jēkabpils pilsētas Pilsētvides departamenta Būvniecības nodaļa (lietus ūdens)
 • Lietusūdens kanalizācija
Jēkabpils PMK, SIA
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Jēkabpils siltums, SIA
 • Siltumtīkli
Jēkabpils ūdens, SIA
 • Ūdensvads
KCE, SIA
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Kolkas ūdens, SIA
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
Komunālserviss, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
Krustpils novada pašvaldība
 • Pašvaldības komunikācijas
Kuldīgas novada pašvaldība
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
 • Pašvaldības komunikācijas
 • Sadzīves kanalizācija
 • Siltumtīkli
 • Ūdensvads
Kuldīgas siltumtīkli, SIA
 • Siltumtīkli
Kuldīgas ūdens, SIA
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
Kvēle, SIA
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Ķekavas nami, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
Ķekavas novada Būvvalde
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
LatRosTrans, SIA
 • Naftas produktu vads
Latvenergo, AS
 • Elektrotīkli (augstspriegums 110-330kV)
 • Elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV)
Latvijas Dzelzceļš, VAS
 • Dzelzceļš
Latvijas Dzelzceļš, VAS Signalizācijas un sakaru distance Elektrotehniskās iekārtas
 • Dzelzceļš
Latvijas gaisa satiksme, VAS
 • Sakaru kabeļi
Latvijas Mobilais Telefons, SIA
 • Sakaru torņi
Latvijas Propāna Gāze, SIA, Gulbene
 • Gāzes tīkli
Latvijas Propāna Gāze, SIA, Gulbenes apkalpes zona
 • Gāzes tīkli
Latvijas Propāna Gāze, SIA, Rīga
 • Gāzes tīkli
Latvijas Propāna Gāze, SIA, Ventspils
 • Gāzes tīkli
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
 • Sakaru tīkli
Lēdurgas komunālais dienests, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
Leģenda Gold, SIA
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Lielvārdes novada pašvaldība
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
 • Pašvaldības komunikācijas
 • Siltumtīkli
Lielvārdes remte, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
Līgatnes komunālserviss, SIA
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
 • Lietusūdens kanalizācija
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
Līvānu novada pašvaldība
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Līvānu siltums
 • Siltumtīkli
Lutriņi, SIA
 • Lietusūdens kanalizācija
 • Sadzīves kanalizācija
 • Siltumtīkli
 • Ūdensvads
Madlienas pagasta pārvalde
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
Madonas siltums, SIA
 • Siltumtīkli
Madonas ūdens, AS
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
Media Centrs "Kurzeme", SIA
 • Sakaru tīkli
Mērsraga ūdens, SIA
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
NAV_Dzīvokļu komunālā saimniecība, SIA (Iecavas)
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
NAV Iecavas Siltums, SIA
 • Siltumtīkli
Norma K, SIA
 • Sadzīves kanalizācija
 • Siltumtīkli
 • Ūdensvads
Ogres novada pašvaldība
 • Pašvaldības komunikācijas
OLAINES ŪDENS UN SILTUMS, AS
 • Pašvaldības komunikācijas
 • Sadzīves kanalizācija
 • Siltumtīkli
 • Ūdensvads
ORNAMENTS, PSIA (bij. Ilūkstes novads)
 • Pašvaldības komunikācijas
Ozolnieku KSDU, SIA
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
 • Sadzīves kanalizācija
 • Siltumtīkli
 • Ūdensvads
Pārgaujas novada pašvaldība
 • Pašvaldības komunikācijas
Pats sev saimnieks, biedrība
 • Ūdensvads
Pauļuki d/s
 • Elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV)
Preiļu novada dome
 • Pašvaldības komunikācijas
Preiļu saimnieks, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
Priekuļu Komunālā saimniecība, (Katlu māja)
 • Pašvaldības komunikācijas
Priekuļu novada pašvaldība
 • Pašvaldības komunikācijas
Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" , SIA
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Rēzeknes siltumtīkli, AS
 • Siltumtīkli
Rēzeknes ūdens, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība
 • Pašvaldības komunikācijas
Riebiņu novada dome
 • Pašvaldības komunikācijas
 • Sadzīves kanalizācija
 • Siltumtīkli
 • Ūdensvads
Rīgas gaisma, Rīgas pašvaldības aģentūra
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Rīgas satiksme, SIA (Rīgas pašv.)
 • Elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV)
Rīgas ūdens, SIA
 • Ūdensvads
Rojas DzKU, SIA
 • Sadzīves kanalizācija
 • Siltumtīkli
 • Ūdensvads
Rūpe, SIA
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
Sabiedrība Mārupe, SIA
 • Ūdensvads
Sadales tīkls, AS
 • Elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV)
Saimnieks, P/A
 • Pašvaldības komunikācijas
Salacgrīvas komunālie pakalpojumi, P/A, Ainažu pārvalde
 • Pašvaldības komunikācijas
Salacgrīvas novada dome
 • Pašvaldības komunikācijas
Salacgrīvas Ūdens, SIA
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
Saldus komunālserviss, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
Saldus namu pārvalde, SIA
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Saldus novada pagastu pārvaldes
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
 • Lietusūdens kanalizācija
 • Pašvaldības komunikācijas
 • Sadzīves kanalizācija
 • Siltumtīkli
 • Ūdensvads
Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļa (1)
 • Lietusūdens kanalizācija
 • Sakaru tīkli
 • Transporta infrastruktūras aprīkojums
Saldus siltums, SIA
 • Siltumtīkli
SAN-TEX, PA, Balvu novads
 • Pašvaldības komunikācijas
Sējas novada dome
 • Pašvaldības komunikācijas
Skrundas komunālā saimniecība, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
Skrundas novada pašvaldība
 • Pašvaldības komunikācijas
SPODRA, Alūksnes pašvaldības aģentūra
 • Lietusūdens kanalizācija
Starptautiskā lidosta Rīga, VAS
 • Lidostas komunikācijas (lietus un saimnieciskā kanalizācija, ūdens, elektrotīkli, sakari, siltumtīkli)
Strenču novada dome
 • Pašvaldības komunikācijas
Talsu Bio–Enerģija, SIA
 • Siltumtīkli
Talsu novada pašvaldība
 • Pašvaldības komunikācijas
Talsu ūdens, SIA
 • Ūdensvads
Tele2, SIA
 • Sakaru torņi
Telms, SIA
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Tukuma siltums, SIA
 • Siltumtīkli
Tukuma ūdens, SIA
 • Lietusūdens kanalizācija
 • Sadzīves kanalizācija
 • Ūdensvads
ŪDAS, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
Vaiņodes novada dome
 • Pašvaldības komunikācijas
Vangažu Namsaimnieks, SIA
 • Pašvaldības komunikācijas
 • Siltumtīkli
Vangažu sildspēks, SIA
 • Siltumtīkli
Varakļānu novada dome
 • Pašvaldības komunikācijas
Vārkavas novada dome
 • Pašvaldības komunikācijas
Vecpiebalgas novada pašvaldība
 • Pašvaldības komunikācijas
VEC, SIA (Vidzemes energoceltnieks)
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
Ventspils novada pašvaldība
 • Pašvaldības komunikācijas
Vilkme, SIA (Ropažu pašvaldības)
 • Lietusūdens kanalizācija
 • Sadzīves kanalizācija
 • Siltumtīkli
 • Ūdensvads
Visa veida inženierkomunikāciju turētāji Rīgas pilsētas teritorijā
 • Elektrotīkli (augstspriegums 110-330kV)
 • Elektrotīkli (Ielu apgaismojums)
 • Elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV)
 • Gāzes tīkli
 • Lietusūdens kanalizācija
 • Pašvaldības komunikācijas
 • Sadzīves kanalizācija
 • Sakaru kabeļi
 • Sakaru tīkli
 • Siltumtīkli
 • Ūdensvads
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, VSIA
 • Meliorācijas tīkli
Ziemeļkurzeme, SIA
 • Sadzīves kanalizācija
 • Siltumtīkli
 • Ūdensvads