Vietējo ģeodēzisko punktu aplikāciju programmēšanas saskarne v1

Aplikāciju programmēšanas saskarne (API) paredzēta automatizētai datu izgūšanai, apskatei un apstrādei. Piemērojama sistematizētai izmaiņu saņemšanai un apmaiņai.

API adrese: http://punkti.topografija.lv/punkti/public/api/p1/

Izsaukumos lietojamie parametri

GET pieprasījumu piemēri

http://punkti.topografija.lv/punkti/public/api/p1/?format=json

http://punkti.topografija.lv/punkti/public/api/p1/?format=xml

Atbildes piemērs JSON formātā
{"apsekosanaskartite": {"list_endpoint": "/punkti/api/p1/apsekosanaskartite/", "schema": "/punkti/api/p1/apsekosanaskartite/schema/"}, "apsekotajs": {"list_endpoint": "/punkti/api/p1/apsekotajs/", "schema": "/punkti/api/p1/apsekotajs/schema/"}, "punkts": {"list_endpoint": "/punkti/api/p1/punkts/", "schema": "/punkti/api/p1/punkts/schema/"}, "tiklaklase": {"list_endpoint": "/punkti/api/p1/tiklaklase/", "schema": "/punkti/api/p1/tiklaklase/schema/"}, "zimjualbums": {"list_endpoint": "/punkti/api/p1/zimjualbums/", "schema": "/punkti/api/p1/zimjualbums/schema/"}}