Lietošanas noteikumi

  1. Šie interneta vietnes www.topografija.lv (turpmāk tekstā – Vietnes) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām (turpmāk tekstā Lietotājs), kuras lieto Vietni, neatkarīgi no tā, vai persona ir Vietnes reģistrēts lietotājs vai nav.

  2. Vietni uztur un administrē SIA “Mērniecības datu centrs”, reģ. Nr. 40003831048 (turpmāk tekstā – MDC).

  3. Vietne demonstrē MDC izstrādātā interneta karšu pārlūka tehnoloģiskās iespējas un satur gan bezmaksas, gan maksas pakalpojumus.

  4. Lietotājam pirms Vietnes lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. MDC ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas vietnē www.topografija.lv

  5. Ja Vietnes lietotājs lieto Vietni vai veic jebkādas aktivitātes saistībā ar Vietni, tad tiek uzskatīts, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Vietnes lietotājam ir pienākums periodiski pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par tajos veiktajām izmaiņām.

  6. Vietnes lietotājiem ir tiesības izmantot Vietnes piedāvātās iespējas un pakalpojumus, to skaitā maksas pakalpojumus (ievērojot reģistrētā lietotāja līguma noteikumus), par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. MDC ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Vietnē norādītās pakalpojumu izmantošanas cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus. Tāpat MDC neatbild par Vietnes pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām Vietnes darbībā, Vietnes lietotāja objektu datu izmaiņām citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā.

  7. Visa Vietnes darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez kādām papildu garantijām no MDC. Bez tam MDC nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Vietnes lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Vietnes un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.