Kuldīgas novada pašvaldība

Komunikāciju uzturētājs Kuldīgas novada pašvaldība
AdreseBaznīcas iela 1, Kuldīga
Telefonsnav datu
E-pastsnav datu
Pieņemšanas laikinav datu

Komunikāciju turētāja kontaktpersonas

Persona Telefons E-pasts
Ēdoles pagasta pārvalde: Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3310) 63345138 edole@kuldiga.lv
Gudenieku pagasta pārvalde: „Pagastmāja”, Gaismas iela, Gudenieku ciems, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads, LV 3312 63352117 gudenieki@kuldiga.lv
Īvandes pagasta pārvalde: „Skolas nams”, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads, LV 3313 63343117 ivande@kuldiga.lv
Kabiles pagasta pārvalde: „Spārītes”, Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3314 63354168 kabile@kuldiga.lv
Kurmāles pagasta pārvalde: „Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3332 63361134 kurmale@kuldiga.lv
Laidu pagasta pārvalde: „Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV 3317 63354427 laidi@kuldiga.lv
Padures pagasta pārvalde: „Arāji”, Padures ciems, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV 3321 63348149 padure@kuldiga.lv
Pelču pagasta pārvalde: „Pagastlejas”, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV 3322 63326145 pelci@kuldiga.lv
Rendas pagasta pārvalde: „Vīgneri”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV 3319 63354606 renda@kuldiga.lv
Rumbas pagasta pārvalde: „Atvasītes”, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV 3319 63322322 rumba@kuldiga.lv
Snēpeles pagasta pārvalde: „Pagastmāja”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3328 63354250 snepele@kuldiga.lv
Turlavas pagasta pārvalde: Gundegu iela 1, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, LV 3329 63372343 turlava@kuldiga.lv
Vārmes pagasta pārvalde: „Avotiņi”, Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads, LV 3333 63345306 varme@kuldiga.lv

Ar uzņēmumu skaņojamās komunikāciju grupas